Lexus ontwerpt samen met het Royal College of Art de toekomst van luxe mobiliteit

Lexus ontwerpt samen met het Royal College of Art de toekomst van luxe mobiliteit

  • Lexus bestelt een nieuw research- en ontwerpprogramma bij het Londense Royal College of Art, "Lexus 2040: The Soul of Future Premium"
  • Postdoctoraal studenten aan het Intelligent Mobility Design Centre van het RCA zullen onderzoeken hoe luxe transport kan evolueren met het oog op de Europese duurzame mobiliteit van de toekomst
  • De studenten zullen ook bekijken hoe Lexus kan uitgroeien tot een lifestyle-topmerk
  • Creatieve mensen van het Lexus European Design Development Centre, ED2, zullen als mentor optreden en het project begeleiden
  • Programma van vier maanden, dat in januari 2022 uitmondt in een tentoonstelling van de concepten en digitale media van de studenten in het RCA

Lexus heeft vandaag een nieuw designproject gestart om te bekijken hoe luxe transport kan evolueren naar het midden van de 21ste eeuw toe. Daarvoor werkt Lexus samen met het Royal College of Art (RCA) in Londen voor "Lexus 2040: The Soul of Future Premium," een programma voor postdoctoraal studenten aan het Intelligent Mobility Design Centre van het college.

Studenten van de richting Intelligent Mobility Master of Arts aan het RCA zullen nieuwe voertuigarchitecturen onderzoeken om in te spelen op de maatschappelijke en demografische wijzigingen in Europese steden en nieuwe gebruiksmodellen voor voertuigen.

De studenten moeten ook de rol van het Lexus-merk herdenken in het Europese mobiliteitslandschap voorbij de volgende twee decennia, waarbij ze rekening moeten houden met duurzaamheid, toekomstige lifestyles en hoe nieuwe technologieën kunnen helpen om een relevante en impactrijke visie voor het merk te creëren.

Het RCA is wereldwijd een van de meest prestigieuze en invloedrijke postgraduaat-universiteiten voor onderzoek en opleiding rond kunst en design. ​ Zijn Intelligent Mobility Design Centre werd in 2016 opgericht als interdisciplinair centrum voor design en research rond toekomstige mobiliteit die sociale, economische en milieuvoordelen kan bieden.

Het nieuwe programma is perfect afgestemd op de status van Lexus als een internationaal luxe lifestylemerk en zijn engagement voor stoutmoedig design, vakmanschap en verbeeldingsvolle technologieën. Het weerspiegelt ook de mensgerichte aanpak van het merk en de geest van Omotenashi, door aandacht te schenken aan de prioriteiten en behoeften van elke klant als individu.

Lexus zorgt voor directe ondersteuning van het project door toonaangevende creatieve mensen in zijn Europees Design Development Centre, ED2, in Zuid-Frankrijk, waardoor de studenten een dieper inzicht krijgen in de denkwijzen en technieken voor het geavanceerde ontwerp van auto's in de reële wereld. ​ Op een kick-off meeting met de studenten in het RCA in Battersea zullen vertegenwoordigers van ED2 een toelichting geven bij het Lexus-merk en zijn L-finesse designfilosofie, die verfijning, anticipatie, eenvoud en bewustzijn omvat. ​ Ook het belang van de Japanse fundering van het merk en zijn mensgerichte designbenadering zullen worden uitgelegd.

Het programma zal vier maanden lopen, en gedurende die tijd zullen de studenten toekomstige scenario's onderzoeken om weloverwogen designperspectieven te ontwikkelen over en hoe en waar het Lexus merk kan evolueren. Dit zal het uitgangspunt vormen voor voorstellen voor het designconcept, ontwikkeld door middel van tutorials en groepswerk, wat zal leiden tot het creëren van 2D-visies in film en digitale media en 3D-modellen en experimenten.

De drie beste projecten worden geselecteerd voor verdere ontwikkeling en de productie van films en schaalmodellen in tentoonstellingskwaliteit. Deze zullen in januari 2022 deel uitmaken van een afsluitende projectshow in het RCA, samen met al het bijbehorende digitale mediawerk.

Professor Dale Harrow, voorzitter en hoofd van het Intelligent Mobility Design Centre in het RCA, is enthousiast over het nieuwe partnership:

"Het IMDC is gericht op design en onderzoek rond geavanceerde mobiliteit. Het personeel en de studenten zijn verheugd dat ze met Lexus kunnen samenwerken aan het project The Soul of Future Premium om nieuwe richtingen voor de mobiliteit in Europa te ontdekken en te presenteren."

Ian Cartabiano, President van ED2 hierover:

Als wereldwijd toonaangevend centrum voor nieuw denken rond automobieldesign is het RCA de perfecte partner om samen met ons de toekomst van luxueus reizen in Europa te verkennen en kansen te onderzoeken voor ons merk om in de komende jaren te evolueren en echte voordelen te bieden voor onze klanten en de maatschappij. Met de ondersteuning van onze eigen designexperts zullen we dit nieuwe creatieve talent ook helpen om zijn potentieel te realiseren en fantastische, relevante en duurzame mobiliteit voor de toekomst uit te denken.”
Ellen De Wilde PR Manager Toyota & Lexus BeLux

 

Corporate
Over Lexus Belgium